שאלות נפוצות

דרישות מערכת

בתהליך ההתקנה של מערכת Ekran באפשרותך לבחור בין 2 מסדי נתונים
1. FireBird – מסד נתונים מובנה המגיע עם המערכת.
2. MSSQL – שימוש בגרסת ה- Express או ארגוני

שרת מערכת Ekran יכול לתמוך עד 100 חיבורים תחת מסד נתונים מסוג FireBird וכ-250 חיבורים באמצעות מסד נתונים MSSQL עד שישה חודשים מבלי שתצטרך לבצע
ניקוי של מסד הנתונים.

מערכת Ekran מקליטה ומתעדת את כל סוגי פעילות המשתמש ואוספת מידע עשיר אודות הפעילות.

 

התקנת המערכת

מערכת Ekran תומכת בגרסה המלאה של MS SQL 2008 ומעלה, בהתאם לכמות התחנות המנוטרות נדרש רישיון Express ו- Standard ומעלה.

הסוכן של מערכת Ekran צורך עד 5% שימוש ב- CPU, בזמן שאין פעילות הסוכן לא צורך זיכרון או CPU.

הסוכן צורך עד 20 MB של זיכרון בהתאם לפעילות שמתועדת.

כמובן, המערכת מאפשרת ייצוא מהיר ובטוח של המידע והצגתו לגורם צד שלישי באמצעות נגן הוידאו הייעודי של Ekran.

הגדרות ופרטיות

השינויים מבוצעים ומעודכנים בצורה מיידית, השרת אחראי על הפצת הגדרות לכלל הסוכנים.

כן, באפשורתך לקבוע אילו יישומים יהיו מנוטרים ותחת מעקב הסוכן ואילו יישומים לא רלוונטים.

כמובן, המערכת מאפשרת בחירה של משתמשים לתיעוד והקלטה בכדי לחסוך במקום ובכדי למקד את הניטור.

ניטור ובקרה

באמצעות שימוש במנגנון הזדהות מאובטחת, יצטרך המשתמש להקליד פרטי התחברות משניים בכדי לוודא שהמשתמש הרשאי לגשת לשרת אכן ניגש אליו.

הסוכן של מערכת Ekran מאפשר ניטור ללא הפסקה על ידי מגנון אבטחה המונע את הפסקה, שינוי או מחיקה של הסוכן.

באפשרותך להקפץ הודעה בעת התחברות לשרת אשר תעדכן את המשתמש על הסכם השימוש בתשתיות הארגון וליידע אותו בדבר ניטור השרת.

כמו כן ניתן להגדיר אייקון מיוחד אשר ימוקם ליד השעון ויציג הודעה בדבר ניטור התחנה הנוכחית.

דילוג לתוכן