hacker1
רועי שיקר

רועי שיקר

מנהל תחום מערכת EKRAN להגנה מהאיום הפנימי

רשומות של פעולות בהקלטות וידאו

בניגוד לפתרונות אחרים להגנה מהאיום הפנימי, Ekran משתמשת בפורמט וידאו שקל מאוד לנתח אותו ולמצוא את נקודת הזמן בה רוצים לצפות. בין אם מדובר בפגישה בחשבון מורשה,או בדלת אחורית או ברמת ההרשאות, כל ההפעלות מוקלטות במלואן וכל הקשר של הפעולה מתועד.

ניתר להגדיר את איכות הקלטת הוידאו של כל פעילות המשתמשים, וניתן לסנן את ההקלטה ולכלול כל שנייה מתחילת ההפעלה ועד סיומה. נגן דמוי YouTube עם אפשרויות FF ו- Live Session View מאפשר ניתוח של ההקלטות באופן יעיל ומיידי.

מערכת Ekran מאפשרת חיפוש לפי מילות מפתח, כגון שם היישום שנפתח, הזנת פקודה , הקלדת מילים ועוד, הן במהלך ההפעלה הנוכחית והן בכל ההפעלות שהוקלטו.

Ekran מתעדת מספר יומני פעילות אשר משמשים לאינדקס רשומות וידיאו של הפעלות: שם היישום הנוכחי, כתובות URL פתוחות, פקודות לינוקס, הקשות ועוד.

דילוג לתוכן