ניהול וליווי פעילות ספקים

חשיבות בטחון המידע הארגוני בזמן פעילות ספקים חיצוניים מתן גישה למערכות פנימיות לצוות מיקור חוץ הוא תמיד מסוכן, מתן גישה מלאה מהווה נקודת תורפה ארגונית ומאפשר גניבה או פגיעה במערכות מידע או חמור מכך מחיקה של נתונים רגישים, הנזק הארגוני והעיסקי שיכול להיווצר מכך יכול להיות גדול עשרות מונים אם לא מוצאים את זה בזמן. טעויות אנוש יכולות להתרחש לא במכוון או טעויות בביצוע שדרוגים ופעולות תחזוקה שגרתיות. לאחר מתן גישה לספק חיצוני יש לבצע ליווי מלא ובמעקב צמוד, תכונות הניטור של מערכת Ekran יאפשרו להבטיח כי הספק החיצוני יהיה במעקב צמוד ותתקיים בקרה מלאה על תהליך העבודה עם המערכות הארגוניות ומיקוד העבודה שלו במשימות ווידוי שנזק לא יגרם כתוצאה מכך. דוגמאות של פעילות ספק חיצוני אשר נדרש עבורן ניטור וליווי:

  • מפתחי תוכנה ואנשי אבטחת איכות
  • אנשי ייעוץ טכנלוגיים
  • DBA – אדם אשר עליו מופקדת האחריות לתפעל ולנהל את בסיס או בסיסי הנתונים של הארגון.
  • אנשי שירות IT המספקים שירותי תמיכה ותחזוקה לרשת הארגונית
  • ספקי שירות של תוכנה או חומרה

באמצעות הכלים של מערכת Ekran הינך יכול לנתח ולזהות את הפעילות הנפוצה ביותר בה מתרחש האירועים החריגים. מניעת גישה של בלתי מורשים פתרון הניטור של המערכת מאפשר הגדרת התראות בזמן והתראה לאנשי הרשת והבטחון בכל פעם שספק חיצוני מבצע שימוש בחשבון ניהול או מבצע גישה אל יישומים ארגוניים. ניתן לקבל דוח מידע כולל תיעוד מלא של כל הפעילות אשר בוצעה על ידי הספק לביצוע ניתוח ותחקור על ידי אנשים מורשים, קצין בטחון המידע יהיה יוכל להגיב במהירות ולמנוע פעולות בלתי מורשות כגון שינוי תצורות הרשת והעברת נתונים רגישים למקורות מידע צד שלישי והתראות על התחברות לנקדות ארגוניות שהוגדרו קריטיות. חלק מיכולות המערכת הוא האפשרות להפיק דוחות פעילות משתמש על בסיס יומי או זמן משתנה בכדי לעקוב אחר הפעילות מרחוק של ספק חיצוני. סקירה מהירה של כל הפעילות המתרחשת על השרת על ידי המשתמשים השונים משקפת בצורה מלאה את היקף וסוג הפעילות ומאפשרת גילוי של פעילות מנהל או ספק לא מורשה. זיהוי הבעיה על ידי המערכת יאפשר למנהל אבטחת המידע לבצע את השינויים הנדרשים לצורך מניעת בעיות כאלו ונוספות בעתיד ושיפור היבט האבטחת מידע ניטור פעילות בשרת ותחנות קצה מבוססות Citrix מערכת Ekran מאפשרת לך לבצע ניטור והקלטה של פעילו משתמש בשרת האפליקציות וביישומים וכן בקרה על עבודה בתחנות הקצה הוירטואליות. באמצעות שימוש במערכת Ekran בתשתיות מבוססות Citrix תוכל לצפות במה שמתרחש על המסך של המשתמש ולבצע סקירה של פעולות והקלדות שנעשו על ידו. כלי תחקור זה מאפשר יכולות מתקדמות בהבנת פעילות המשתמש ואת היכולת להגיב במהירות לפעילות לא תקינה או פוגענית. בין אם מדובר בשרת או תחנת קצה, מערכת Ekran תסייע להגדיל את יכולות התמיכה והסיוע של מרכז התמיכה הארגוני, ניטור פעילות ספק חיצוני ועמידה בתקנים המחמירים במשק. המערכת מבצעת הקלטה מלאה של כל הפעילות המתרחשת על המסך ומתעדת את הנתונים בצורה חכמה ומאובטחת ומאפשרת גישה חופשית ומאובטחת למידע, מאפשרת ניתוח יעיל של התחקור במהירות גבוהה מבעבר.

דילוג לתוכן