הפתרון המשתלם לניטור והקלטת פעילות משתמשים

כלי יעיל להגברת הגנת הסייבר ואבטחת המידע

מעקב מנהלים

המערכת מתעדת את כל הפעילות של כל משתמש בארגון כמו מנהלים, משתמשים וספקים אשר בעלי הרשאות מורחבות.

ניטור פעילות משתמש ביישומים ארגוניים

נטר וזהה את כל פעילות המשתמש עם היישומים שנבחרו, קבל תמונה מלאה של איזה משתמש עושה שימוש בתוכנה, באיזה שעה וכמה זמן ארכה כל הפעילות.

שליטה וניהול ספקים

שליטה מלאה וניהול העבודה של ספקים חיצוניים בארגון עכשיו מתאפשרת, זיהוי שינויים והפרות בתחום אבטחת המידע ותוכנה שמתרחשות כתוצאה ממתן הרשאות ושימוש בלתי מורשה.

עבור הארגון שלך

תקני אבטחת מידע

קבל שקיפות מלאה בכל המתרחש בתשתיות ה- IT שלך, מנע הונאה ואיומים פנימיים על הארגון ועמוד בתקנים בינלאומיים
NERC * SOX * HIPPA * PCI DDS * ISO

מנע איומים מבפנים

שפר את אבטחת המידע בתהליכים הארגוניים והגן על מידע עסקי חשוב וקריטי וחשוף פעילות חשודה או פוגענית וקבל שקיפות מלאה בכל התהליך.

מעקב שינויים בתשתיות

עקב אחר כל פעולה או שינוי שמתבצע בשרתים קריטיים וחשובים, זהה שינויים בתצורת הרשת הארגונית, יצירת חשבונות מנהל ומתן הרשאות, התקנות לא חוקיות ומורשות ועוד.

מעקב שימוש ביישומים

נטר וגלה כיצד העובדים וספקי שירות חיצוניים עושים שימוש ביישומים הארגוניים, הבטחת את פעילות הרשת ובטחון המידע וסייע לספקי שירות צד שלישי להבין את התקלות ולטפל בהם בהצלחה על ידי שיתוף של סרטוני וידאו אשר מכילים את פעילות המשתמש והתקלות שאירעו.
דילוג לתוכן