הגדרת מדיניות מעקב

משתמשים וספקים חיצוניים מסוגלים לבצע אלפי פעולות במהלך יום פעילות, ניתוח כל הפעילות יכול לקחת זמן רב ואפילו משימה מיותרת. אם יש מספר מוגבל של יישומים המשמשים לגישה לנתונים רגישים בארגון, אין צורך לפקח על כל היישומים האחרים או פעילות משתמש מיותרת, המערכת מאפשרת לבחור את היישומים הרגישים והקריטיים עבורך על ידי הגדרת מדיניות מעקב מתקדמת וקביעת חוקים לניטור של יישומים, אתרי אינטרנט ומשתמשים עם תנאי סינון מתקדמים.

הסינון מתבצע גם באמצעות חוקים שהוגדרו לצורך מעקב יעיל, משמע רק את הפעילות של משתמשים מוגדרים מראש, יישומים או אתרים אינטרנט. או בחירה של הדרה של כל משתמשים, יישומים, או אתרי אינטרנט, למעט אלה שהוגדרו מראש בפיקוח.

יישום הגדרות אלו מאפשר הפחתה של כמות נתוני הפיקוח ומיקוד התחקור והבקרה בנושאים שנבחרו בלבד ובנוסף בכדי להגן על פרטיות המשתמש. על ידי הגדרת תנאי סינון מותאמים, אנו מסייעים לשמור על שטחים בהם יש גם פעילות משתמש פרטית כגון גישה לתיבת דואר פרטית, רשתות חברתיות ועוד.

דילוג לתוכן